Wat Is Thuisverpleging?  thumbnail

Wat Is Thuisverpleging?

Published May 08, 22
6 min read

Thuiszorg nodig?

Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas is  is een informatieve website voor iedereen die thuisverpleging of thuiszorg nodig heeft of info zoekt over thuisverpleging.  De term “thuisverpleging” beschrijft een onderscheidend verpleegkundig beroep waarin geregistreerde verpleegkundigen persoonlijke, geïndividualiseerde zorg verlenen aan ernstig zieke patiënten thuis. Thuisverpleging is een innovatieve, goedkope manier om hoogwaardige zorg bij de patiënt thuis te bieden. In tegenstelling tot traditionele verpleging in de gezondheidszorg, wordt thuisverpleging geleverd door hoogopgeleide, erkende en ervaren verpleegkundigen die als een team samenwerken om patiënten te behandelen volgens de diagnose en behoeften van de patiënt. Thuisverpleging heeft veel voordelen voor zowel patiënten als verpleegkundigen, en er zijn weinig nadelen. In feite is thuisverpleging de afgelopen vijf jaar erg populair geworden in Vlaanderen, en deze trend blijft groeien.

Wat Is Thuisverpleging En Welke Hulp Biedt Het Jou?tot specifieke technische verstrekkingen zoals dialyse, beademing,... Dit omvat ouderen, personen die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis, mensen die herstellen van een aandoening of na een ongeluk. Incontinentiezorg- Thuiszorg. Ook voor mensen en kinderen met een beperking / handicap staan wij klaar en nemen we graag de verzorging op ons. Thuisverpleging is erop gericht om .

Bij de eerste kennismaking komt dit alles aan bod en kunnen we samen met u een zorgplan opstellen op maat. Ook werken we steeds samen met de behandelende arts, kinesist, ergotherapeut,....Je kan hulpmiddelen ontlenen en aankopen . Meestal krijg je extra korting als je koopt bij de mutualiteit waar je aangesloten bent - Thuiszorg Temse.

Als het moeilijk is voor u om naar een thuiszorgwinkel te gaan, dan kan dit met ons besproken worden en dan nemen wij het mee in ons takenpakket. We kunnen een onderscheid maken tussen:: Hier gebeurt de terugbetaling per prestatie. Het kan hier gaan over wondzorg, inspuitingen, lavementen, hygiënische zorgen,. Wondzorg aanvragen - Thuiszorg...

Het RIZIV heeft hiervoor de KATZ schaal in het leven geroepen. Men kan dit vergelijken met een scoresysteem. Er bestaan drie categorieën: A, B en C we noemen ze forfaits (Aanbrengen bandages, compressietherapie, steunkousen- Thuiszorg). Een wordt toegekend door de verpleegkundige die de de patiënt scoort met een afhankelijkheidscijfer van één tot vier. Vier staat voor volledige hulp.Een zorgoverleg is een vergadering waarin de arts, verpleegkundige, gezinszorg, de patiënt en zijn familie samen het zorgplan overlopen, bespreken en aanpassen indien nodig. De gegevens van de patiënt (klevertje mutualiteit)De datum van opmaak van het voorschrift De start- en einddatum van de te verlenen zorgen of het aantal verstrekkingen, De gegevens van de voorschrijver (dit kan de huisarts of gespecialiseerde artsen zijn) Handtekening van de arts en zijn RIZIV nummer, Aard van de te verlenen verpleegkundige zorgen:Afhankelijk van de toe te dienen zorgen:Omschrijving van de wonde, Frequentie per dag of per week en periode waarover de wonde verzorgd moet worden, Welke geneesmiddelen en posolgie er toegediend moet worden, Aard van het toe te dienen product, Toedieningswijze (SC, IM,..)Dosis, Frequentie Aard en dosis van het product, Debiet, Hoeveelheid per 24 uur is het voorschrift en kan er plaatsvinden via de mutualiteit.

Wie Heeft Recht Op Thuisverpleging?

Thuiszorg vlot laten verlopen begint bij een goede voorbereiding. Zo gaan we eerst de ziekenkamer inrichten en gebruik maken van aangepaste hulpmiddelen. is zeker geen overbodige luxe. Als de patiënt weinig mobiel is, is een alterneringsmatras noodzakelijk om doorligwonden te voorkomen. Thuisverpleging Sinaai. Goed incontinentiemateriaal (indien van toepassing) is in dit opzicht ook heel belangrijk.

Ook het aanpassen van de woning, zoals het weghalen van tapijten is cruciaal om het risico op vallen te verkleinen. raden wij ten zeerste aan bij het oudere publiek, dit kan gedragen worden rond de hals of pols. Professionele hulp, verzorgingsmateriaal, incontinentiemateriaal, medicatie en hulpmiddelen zijn niet gratis en de kosten kunnen dan ook snel oplopen.

Informatie hierover bekom je bij je mutualiteit. Als de thuiszorg moeilijk vol te houden is, kan men ook opteren voor dagopvang. Wie heeft recht op thuisverpleging?. De meeste dagverzorgingscentra voorzien opvang van 9 tot 17 uur en van maandag tot en met vrijdag. Wanneer er soms periodes zijn waar de opvang van de oudere moeilijk is, je wil zelf eens op vakantie of het wordt allemaal wat teveel.Dit is een afdeling speciaal ingericht voor zorgafhankelijke personen die dan even de zorg overnemen van u. Als zelfstandige verpleegkundige zijn we niet gebonden aan bepaalde werkuren, , ook op zon- en feestdagen. We zijn steeds bereikbaar via ons urgentienummer of via chat. Iedereen kan beroep doen op een zelfstandig verpleegkundige omdat we erkend en terugbetaald worden door , we zijn dus en hangen niet af van een bepaalde dienst.

Als een zieke niet alleen thuis kan blijven na een verblijf in het ziekenhuis of na een ernstige ziekte kan men . Hier wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid en zelfzorg van de patiënt. Ouderen beseffen dat hun zorgbehoefte toeneemt naarmate ze ouder worden - Thuiszorg Sint-Gillis-Waas. Veel van hen zien het niet zitten om naar een rusthuis te verhuizen.

Thuisverpleging - Zorg En Gezondheid

: ouderen bepalen zelf welke zorgen ze extra nodig hebben en wonen nog volledig zelfstandig.: men kan dit vergelijken met studentenwoningen, ze hebben een gemeenschappelijke keuken, wasplaats, leefruimte. ze leven echt samen zoals een familie, al dan niet met extra hulp..

Het ziekenfonds zal voor veel van deze zorgen een groot deel van de kosten terugbetalen. De gemeenschappen, de gewesten en de OCMW's staan ook in voor een aantal diensten (Thuiszorg Liezele). Ten slotte is er nog de dienstverlening door organisaties uit de privé-sector. Zowel in de openbare als in de privé-sector .Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van thuishulp en thuiszorg. Voor meer informatie raadpleegt u het best uw ziekenfonds, het OCMW van uw gemeente of volgende websites: - Thuisverpleging Stekene.

Thuisverpleging is verpleegkundige hulp die naar je toekomt. In tegenstelling tot verpleging in een ziekenhuis of een dokterspraktijk komt er bij thuisverpleging dus een om je verpleegkundige zorg te bieden. Zorg en comfort in je eigen vertrouwde omgeving! Thuisverpleging gaat van eenvoudige verpleegkundige handelingen, zoals hygiënische zorg, tot complexere zaken, zoals het verwijderen van hechtingen of het verzorgen van een stoma.

Door thuisverpleging kan een persoon en kan opvang in een residentiële voorziening vermeden worden. Thuisverpleging gebeurt door verpleegkundigen. Een verpleegkundige kan geneesmiddelen of inspuitingen toedienen, wonden verzorgen, palliatieve zorgen verlenen, etc - Medicatiezorg: klaarzetten van/en toezicht houden op inname- Thuiszorg. Naast verpleegkundige zorg hebben de thuisverpleegkundigen ook aandacht voor de gezins- en sociale omstandigheden. Thuisverpleging Sinaai. Een dienst voor thuisverpleging groepeert een aantal thuisverpleegkundigen die als werknemer of als zelfstandige voor of met de dienst samenwerken.

Wie Heeft Recht Op Thuisverpleging?

Hoeveel kost thuisverpleging? Jij hoeft zelf niets te betalen. De kosten van je thuisverpleging worden , ook wel derdebetalersregeling genoemd. Dat betekent dat je ziekenfonds de factuur voor je verpleging betaalt. Je thuisverpleegkundige informeert je graag hoe de terugbetaling werkt; van het kleefvignet van je ziekenfonds tot een doktersvoorschrift indien nodig.

Zeker in het begin van een behandeling kan je wel wat hulp gebruiken. Hier kan een thuisverpleegkundige je bij helpen - Thuiszorg nodig?. Een thuisverpleegkundige zorgt voor een goede opvolging van je diabetes door: het meten van je bloedsuikergehalte (hulp bij) het toedienen van insuline ervoor te zorgen dat je je medicatie correct inneemt door deze klaar te zetten regelmatig een voetcontrole uit te voeren en een diabetische voet te verzorgen je advies te geven over gezonde voeding en levensstijl je desgewenst een aantal aspecten van zelfzorg aan te leren zodat je je de ziekte beter begrijpt en de zorg (deels) zelf in handen kunt nemen De dagelijkse zorg van een stoma is een delicate, maar zeer belangrijke taak.

Bij een stoma die nog niet volledig genezen is neemt een verpleegkundige de wondzorg op zich. Wanneer de stoma volledig geheeld is, zorgt hij of zij voor de hygiënische verzorging van de stoma en het wisselen van het opvangzakje. Voor de toediening van sondevoeding, vocht of medicatie kan een thuisverpleegkundige een sonde plaatsen en de nodige verzorging geven.

Een verpleegkundige kan de sonde zelf inbrengen, vervangen en verzorgen of je ondersteunen in het aanleren van zelfsondage. Hygiënische zorgen - Thuiszorg. Ook de wondzorg ter hoogte van de sonde en het vervangen van katheters neemt een thuisverpleegkundige op zich.

Tempus Thuisverpleging

Thuisverpleging Sint-Niklaas nodig? Kies dan voor betrouwbare thuiszorg of thuishulp op maat van tempus in Sint Niklaas. Bel 0483 00 63 02.

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Latest Posts

Wanneer Heb Je Recht Op Thuishulp

Published Nov 25, 23
7 min read

Thuisverpleging – Gemeente Bocholt

Published Nov 13, 23
4 min read