Thuiszorg  Rupelmonde  thumbnail

Thuiszorg Rupelmonde

Published Apr 28, 22
7 min read

Thuiszorg nodig?

Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas is  is een informatieve website voor iedereen die thuisverpleging of thuiszorg nodig heeft of info zoekt over thuisverpleging.  De term “thuisverpleging” beschrijft een onderscheidend verpleegkundig beroep waarin geregistreerde verpleegkundigen persoonlijke, geïndividualiseerde zorg verlenen aan ernstig zieke patiënten thuis. Thuisverpleging is een innovatieve, goedkope manier om hoogwaardige zorg bij de patiënt thuis te bieden. In tegenstelling tot traditionele verpleging in de gezondheidszorg, wordt thuisverpleging geleverd door hoogopgeleide, erkende en ervaren verpleegkundigen die als een team samenwerken om patiënten te behandelen volgens de diagnose en behoeften van de patiënt. Thuisverpleging heeft veel voordelen voor zowel patiënten als verpleegkundigen, en er zijn weinig nadelen. In feite is thuisverpleging de afgelopen vijf jaar erg populair geworden in Vlaanderen, en deze trend blijft groeien.

Parenterale Voeding- Thuiszorg

De dient daarbij zo dicht mogelijk te zijn om de belasting zo klein mogelijk te houden. Een tillift, hoog-laag bed, glijlakens en draaischijven zijn nuttig mits correct gebruik. Indien een – in de mate van het mogelijke – kan de rug nog meer gespaard worden (Toedienen oogdruppels of zalven (geneeskrachtig)- Thuiszorg). Stimuleer daarom de patiënt om zichzelf te verplaatsen, geef hem of haar de nodige tijd en rust.

Schoenen die de voetzool goed ondersteunen, zorgen ervoor dat de voetboog hoger komt (Thuiszorg Hingene). Daardoor staat het bekken horizontaal. De wervelkolom steunt op het bekken en komt zo automatisch in een natuurlijke en rechte houding. Daarnaast is het ook belangrijk dat de schoenen een goede grip hebben op de ziekenhuisvloer. Verbeter uw nachtrust.

Lees meer over het best ondersteunende bed van Dorsoo. Neem af en toe een kleine pauze en ontspan Het is belangrijk om af en toe een heel te houden. Door een paar seconden te gaan zitten of even de rug te strekken, ontspant men en stimuleert men de doorstroming van het bloed naar plaatsen die zwaar belast worden.

Door de , krijgt men niet alleen een betere rompstabiliteit, maar ook een betere bescherming van de wervelkolom. Door de te trainen, kan er meer kracht vanuit de knieën gegeven worden om een patiënt of last te verplaatsen. De rol van thuisverpleegkundigen. Daarnaast zorgt sport er ook voor dat men het hoofd kan leegmaken en ontspannen.

Warmte houdt de spieren soepel en is pijndempend. Dit kan d. m.v. een . Uw kinesitherapeut kan ook pijn verlichten en bovendien uw herstel versnellen en verduurzamen door een gericht oefenprogramma. Blijf in beweging Te lange rust (meer dan 1 week) doet echter roesten. Bij rugklachten is het belangrijk om in beweging te blijven en het werk snel te hervatten.

hebben een pijndempend effect. Wie een zwakke rug heeft, kan een dragen om de lenden en de onderrug te sparen. Slaap voldoende en ergonomisch Mensen in de zorg hebben vaak een onregelmatig uurrooster waardoor hun biologische klok niet goed blijft afgesteld. Hierdoor geniet men minder uren goede slaap. Lees onze tips voor een ontregeld slaapritme.

Thuiszorg Bornem

Het zorgt voor een , wat een positief effect heeft op het . Tijdens de slaap ontspannen de spieren zich weer maximaal om fit een nieuwe werkdag tegemoet te treden (Toedienen oogdruppels of zalven (geneeskrachtig)- Thuiszorg). Gerelateerde artikels Over Jan, manueel therapeut bij Dorsoo Een actieve carrière als voetballer en 20 jaar praktijkervaring als kinesitherapeut (met specialisaties manuele therapie, psychomotoriek en relaxatietherapie) zorgen ervoor dat Jan reeds meer dan 10 jaar mensen met rugklachten advies geeft om pijnvrij te kunnen slapen op een Dorsoo-bed.Wat is precies jouw rol en waar situeert je functie zich binnen het Wit-Gele Kruis? Ann: “Als vormingscoördinator en aanspreekpunt voor de stages ben ik verantwoordelijk voor het organiseren en inrichten van opleiding voor de 1. 600 medewerkers van het Wit-Gele Kruis in Oost-Vlaanderen, waaronder 1. 200 verpleegkundigen, 150 zorgkundigen en 250 ondersteunende medewerkers.

Tussen 2014 en 2016 hebben we onze organisatiestructuur in Oost-Vlaanderen omgevormd van een hiërarchische arbeidsorganisatie met 30 afdelingen (van telkens 40-50 medewerkers) tot een organisatie met 130 zelfsturende zorgteams (van telkens 10-12 medewerkers).” Welke veranderingen bracht dat met zich mee op het vlak van leren? Ann: “De transformatie was een hele verandering voor de volledige organisatie.We hebben maand na maand geëvalueerd hoe het liep en bekeken waar er bijgestuurd moest worden, en doen dat vandaag nog steeds - Parenterale voeding- Thuiszorg. Vooral de gedragscompetenties hebben sindsdien aan belang gewonnen in onze organisatie: feedback geven, verbindende communicatie en dergelijke zijn sleutelcompetenties geworden binnen onze nieuwe manier van zelfsturend werken. Het is dan ook heel belangrijk dat we blijven focussen op die gedragscompetenties en er training rond organiseren.

Vroeger kreeg iedere afdeling hetzelfde verplichte opleidingsaanbod. Vandaag kan een team eigen accenten leggen via het vrij vormingsaanbod en kan men heel specifiek voor een individuele behoefte een aparte opleiding aanvragen. We hebben enerzijds verplichte opleidingen vanuit strategische projecten en bepaalde wetgevingen, en anderzijds proberen we vanuit zelfsturing bottom-up te werken, individuele behoeften te bevragen en individuele opleidingen te voorzien of per team.

Op dat vlak hebben we al een hele weg afgelegd. Onze zorg- en verpleegkundigen hebben de weg gevonden naar het aanvragen van opleiding voor zichzelf, en krijgen de kans om zowel intern als extern opleiding te volgen naar eigen keuze. Het blijft in onze zelfsturende organisatie een uitdaging om hen te triggeren om te leren, maar ik heb het gevoel dat we er steeds beter in slagen.

Thuiszorg Sint-gillis-waas

Die stagemomenten zijn een ideale gelegenheid om te leren van elkaar. Een student leert van onze medewerkers, maar wij ook omgekeerd van hen. Het zorgt ervoor dat ons leren voortdurend evolueert, en is een meerwaarde voor onze organisatie.” Met welke typische uitdagingen heeft het WGK vandaag en morgen te maken op het vlak van leren? Ann: “In eerste instantie is de manier waarop we onze leeromgeving technisch gezien inrichten een uitdaging voor ons (Partner van Tempus Thuisverpleging.).Dat maakt het niet altijd makkelijk om iedereen mee te krijgen. Vandaag gebruiken we ons intranet en een digitaal aanvraagsysteem om interne en externe vormingen aan te vragen en een goedkeuringsflow op te starten (Primus in thuiszorg). We hebben een bibliotheek aan opleidingen die we elk jaar herbekijken en aanvullen met nieuwe opleidingen waar de werkvloer naar vraagt.

Een tweede uitdaging is het leren van elkaar binnen die decentrale structuur. Onze verpleegkundigen en zorgkundigen komen namelijk slechts één keer per week samen om te overleggen met hun team. Zo’n wekelijkse overlegvergadering is meestal niet het aangewezen moment om vormingsnoden in te vullen. We hebben nog een weg te gaan om het leren van elkaar te optimaliseren.

We organiseren vandaag wel al themanamiddagen waarop de 130 teams samenkomen met onze ondersteunende diensten om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Onze derde uitdaging situeert zich vooral op het inhoudelijke vlak. Er wordt ontzettend veel verwacht van onze eerstelijnsverpleegkundigen. Door de vergrijzing van de bevolking, het beperkter aantal ligdagen in ziekenhuizen, … wordt de thuiszorg steeds belangrijker.

Ze moeten erg goed kunnen communiceren met andere eerstelijns- en tweedelijnsmedewerkers (huisartsen, kinesisten, …) en een coördinerende rol op zich kunnen nemen omtrent de zorg van de patiënt (Thuisverpleging Stekene). Dat vergt een aantal andere competenties dan wat onze mensen misschien twintig jaar geleden in hun opleiding verpleegkunde aangeleerd hebben. Die nieuwe competenties capteren en versterken, is voor ons een belangrijke uitdaging.” Hoe geven jullie het leren concreet vorm? Ann: “We mikken op een mix van leervormen, maar formeel leren met klassikale opleidingen weegt nog steeds door - Wat is thuisverpleging en welke hulp biedt het jou?.

We hebben zelf e-learningpaketten gemaakt, bijvoorbeeld voor de opleiding griepvaccinatie. E-learning wordt de komende tijd steeds belangrijker. We gebruiken verder ook filmpjes en proberen onze opleidingen op die manier toch digitaler te maken. Al onze zorgmedewerkers hebben een tablet ter beschikking, wat het makkelijker maakt om te digitaliseren. Protocollen en procedures zijn zo altijd raadpleegbaar.

Thuiszorg Kemzeke

Op het moment dat we met zelfsturende teams begonnen te werken, moest elk zorgteam bovendien een competentiematrix opmaken die de kennis en vaardigheden in dat team vastlegt - Thuiszorg Sinaai. Die wordt elk jaar opnieuw besproken, en aan de hand van de bevindingen worden vormingen aangemaakt op maat van het team of individu.

En dan is er nog het informele leren aan de hand van coaching op de werkvloer dat ook een belangrijke plaats inneemt. We zetten hiervoor in op gespecialiseerde verpleegkundigen die eerstelijnsverpleegkundigen educatie aanbieden aan het bed van de patiënt. Bijvoorbeeld over een nieuwe techniek of een zeer complexe zorgsituatie. Wijkverpleegkundigen kunnen dus op hun vraag bijgestaan worden door gespecialiseerde verpleegkundigen.

Belangrijk daarbij is dat de gespecialiseerde teams de opdracht hebben om de wijkverpleegkundigen een techniek of bepaalde kennis aan te leren, maar niét over te nemen. Ze versterken kennis, en moeten zichzelf eigenlijk overbodig maken. Het is de bedoeling dat de verpleegkundige de techniek aanleert en het zelfvertrouwen krijgt om hem zelf toe te passen.

Voor nieuwe zorgmedewerkers is er tot slot ook een heel belangrijk onboardingtraject. De uitdaging is daar om behapbare informatie mee te geven. Niet te veel, maar ook niet te weinig - Palliatieve zorgen- Thuiszorg. In een zelfsturende organisatie is dat echt een aandachtspunt vermits er geen leidinggevende meer is binnen het team. De nieuwe medewerkers lopen mee met een eerstelijnsverpleegkundige en worden on the job gecoacht.Daarnaast krijgen ze natuurlijk ook formele leermomenten en worden ze ondersteund door een meter of peter. Hun ontwikkelingstraject wordt verder van dichtbij opgevolgd door de teamcoach van het zelfsturend team. En last but not least zijn er onze drie skilllabs: oefenruimtes waar zorgmedewerkers in alle rust een techniek kunnen oefenen op een pop.

Tempus Thuisverpleging

Thuisverpleging Sint-Niklaas nodig? Kies dan voor betrouwbare thuiszorg of thuishulp op maat van tempus in Sint Niklaas. Bel 0483 00 63 02.

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Latest Posts

Wanneer Heb Je Recht Op Thuishulp

Published Nov 25, 23
7 min read

Thuisverpleging – Gemeente Bocholt

Published Nov 13, 23
4 min read